שירותי שרטוט ותכנון

שרותי שרטוט דקל לוי עיצוב פנים
שרותי שרטוט דקל לוי עיצוב פנים

שרטוטים הם תוכניות / סקיצות בדו מימד אשר מסייעות בהבנת ההתמצאות הכללית

.במרחב

-בסוף תהליך התכנון, ןלאחר אישור הלקוח

 הם מועברים כ"סט תכניות" לבעלי המקצוע

,השונים (חשמל, אינסטלציה, ריצוף

.(תאורה, מטבח, חדרים רטובים וכדומה

תכנון מוקדם הוא השלב החשוב ביותר

.לפני תחילת שיפוץ או בנייה